Tentoonstelling • Filmhuis Denhaag Filmhuis Denhaag

The Sound of Cinema

Zonder muziek blijft er weinig over van een film. Want hoe eng is Jaws zonder geluid, hoe episch Star Wars zonder aanzwellend orkest? En hoe verliefd zijn Olivia Newton John en John Travolta zonder discobeat?
Muziek maakt films compleet, zonder dat je dat altijd door hebt. Vaak kun je die muziek ook goed buiten de bioscoop luisteren, los van de film. Die soundtracks worden op plaat uitgegeven, compleet met een mooie platenhoes. Met een aantal van die platenhoezen maakten we in het Filmhuis een kleine tentoonstelling over de geschiedenis van de filmmuziek.
De tentoonstelling begint met de filmmuziek uit de vroege 20ste eeuw en eindigt in de jaren '80, toen de cd zijn intrede deed en de platenhoes verdween. Online valt er van alles te beleven en de expo in het Filmhuis is ook geopend!

Trailer: The Sound of Cinema

Beleef The Sound of Cinema nu ook in de filmzaal

Discover The Sound of Cinema in English

The Sound of Cinema is gemaakt in samenwerking met connaisseur & verzamelaar Kees Hogenbirk

Kees Hogenbirk (Groningen, 1959) studeerde in Groningen en Italië (kunst)geschiedenis. Hij bouwde al tijdens de studies zijn belangstelling voor filmmuziek uit tot de film(muziek)journalistiek, in de redacties van Score en Skrien en publicaties in Skoop en de Filmkrant. Hij heeft vele componisten gesproken, waaronder Jerry Goldsmith, Elmer Bernstein, Maurice Jarre, Georges Delerue, Michael Kamen, Ennio Morricone. Hij is lid van de International Film Music Critics Association (IFMCA) en maakt vanaf 1995 het wekelijkse radioprogramma The Sound of Movies voor de Concertzender.

Benieuwd naar meer verhalen uit de geschiedenis van de filmmuziek? Beluister onze playlists en gloednieuwe podcast

The Sound of Cinema is te zien en te horen in Filmhuis Den Haag & online.

Initiatief en concept
Géke Roelink, Leendert de Jong

Curatoren
Kees Hogenbirk, Leendert de Jong

Collectie
Filmhuis Den Haag

Bruiklenen
Eye Filmmuseum, Geoffrey Donaldson Instituut, Leendert de Jong, Nico Crama, Sunil’s Records Center

Ontwerp en campagne
Vandejong 

Tentoonstellingsteksten
Geert-Jan Borgstein, Kees Hogenbirk

Vertaling
Marije Matthew

Online
Verve Agency

Podcast
John de Jong

Lichtontwerp
Maarten van Warmerdam

Inrichting en ontwerp
Architectenbureau AHH, Meubelmakerij Het Woud

Coördinatie
Fien de Leeuw, Géke Roelink, Josien Buijs, Paul ten Cate, Tamara Tanamal

Advies
Ariane van Suchtelen, Nicolette van Gorp

© 2021 Filmhuis Den Haag

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Filmhuis Den Haag. 

Filmhuis Den Haag heeft geprobeerd voor de tentoonstelling alle rechthebbenden van de afbeeldingen te achterhalen. Mocht u desondanks een afbeelding tegenkomen, waarvan u rechthebbende bent en u heeft geen toestemming gegeven, neemt u dan contact op via publiciteit@filmhuisdenhaag.nl.