Filmhub Zuid-Holland • Filmhuis Denhaag Filmhuis Denhaag

Filmhub Zuid-Holland

"I stand upon my desk to remind myself that we must constantly look at things in a different way." ROBIN WILLIAMS, DEAD POETS SOCIETY

Film, en in bredere zin beeld, is niet meer weg te denken uit onze samenleving. Beelden kijken, maken, delen: het speelt een enorme rol in het leven van kinderen en jongeren. Daarom is het belangrijk dat ze kritische kijkers en makers worden: het liefst op jonge leeftijd.

Onze missie is om beeldtaal te verankeren in het onderwijs en leerlingen op te leiden tot kritische kijkers en makers. Dit alles vanuit de overtuiging dat film- en beeldeducatie onmisbaar is in de ontwikkeling van kinderen en jongeren in de huidige samenleving. Samen laten we leerlingen de kracht van bewegend beeld zien en ervaren. Want beelden moet je leren lezen én maken, net zoals je leert lezen en schrijven.


Filmhub Zuid-Holland een regionaal expertisecentrum voor filmeducatie.
We kennen de behoeftes en wensen van de aanbieders van filmeducatie en het onderwijs in de regio, en kan de vertaalslag maken naar het landelijke netwerk. Op provinciaal, regionaal en lokaal niveau werken we aan deskundigheidsbevordering, kennisdeling en uitwisseling, afstemming van vraag en aanbod, onderzoek en kwaliteitsverbetering. Dit doen we voor en samen met de partners uit de regio.