Schenken

U kunt onze Vriend worden en een extra bijdrage geven die veelal geheel aftrekbaar is in uw belastingaangifte; deze gift dient dan wel groter te zijn dan 25 euro. Natuurlijk kunt u ook aan ons geven zonder Vriend te worden in de vorm van een donateurschap. Filmhuis Den Haag is aangemerkt als culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) - Culturele Instelling (CI). De Geefwet stimuleert het schenken aan deze instellingen en daarom geldt dat u, voor het vaststellen van de inkomstenbelasting, 1,25 keer het bedrag van uw gift mag aftrekken.​

Uw gift kunt u overmaken naar Stichting Haags Filmhuis Fonds: NL65 RABO 0300 2345 46. 

Lees meer over de Geefwet