Steun ons • Filmhuis Denhaag Filmhuis Denhaag

Schenken

U kunt onze Vriend worden en een extra bijdrage geven die veelal geheel aftrekbaar is in uw belastingaangifte; deze gift dient dan wel groter te zijn dan 25 euro. Natuurlijk kunt u ook aan ons geven zonder Vriend te worden in de vorm van een donateurschap. Filmhuis Den Haag is aangemerkt als culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) - Culturele Instelling (CI). De Geefwet stimuleert het schenken aan deze instellingen en daarom geldt dat u, voor het vaststellen van de inkomstenbelasting, 1,25 keer het bedrag van uw gift mag aftrekken.​

Uw gift kunt u overmaken naar Stichting Haags Filmhuis Fonds: NL65 RABO 0300 2345 46. 

Lees meer over de Geefwet


Filmhuis den Haag in uw testament

Overweegt u om Filmhuis den Haag in uw testament op te nemen, dan zijn daarvoor drie mogelijkheden:

Erfstelling

Met een erfstelling benoemt u Filmhuis den Haag tot erfgenaam. U laat dan uw nalatenschap of een deel daarvan na aan het Filmhuis.

Legaat

U kunt in uw testament ook een legaat opnemen ten gunste van Filmhuis den Haag. Een legaat houdt in dat het Filmhuis een bepaald bedrag of goed ontvangt uit uw nalatenschap.

Fonds op naam

Wanneer u een specifiek doel van Filmhuis den Haag wilt ondersteunen, bijvoorbeeld educatie, dan kunt u in uw testament uw erfstelling of legaat ook onderbrengen in een fonds op naam. U bepaalt dan zelf de naam van het fonds en aan welke doelstelling Filmhuis den Haag uw nagelaten vermogen mag besteden. Het minimumbedrag voor een fonds op naam is € 50.000.

Met uw steun in de vorm van een erfenis of legaat draagt u op heel persoonlijke wijze bij aan de doelstellingen en de toekomst van Filmhuis den Haag.