Privacy & cookies • Filmhuis Denhaag Filmhuis Denhaag

Privacy & cookies

Persoonsgegevens

Filmhuis Den Haag beschermt uw persoonsgegevens en leeft de wet- en regelgeving op het gebied van bescherming van persoonsgegevens na.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Filmhuis Den Haag verwerkt de volgende gegevens: voor- en achternaam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, geslacht, geboortedatum, e-mailadres, aankoophistorie (van programma’s of horeca-arrangementen) en foto’s van onze pashouders (Vrienden van het Filmhuis).

Waarom verwerken wij deze persoonsgegevens?

Filmhuis Den Haag verwerkt bovenstaande persoonsgegevens voor (een van) de volgende doelen:

voor het uitvoeren van onze dienstverlening;

voor het verbeteren van onze dienstverlening (bijv. voor publieksonderzoek en analyse van het gebruik van onze website);

om u informatie te kunnen verschaffen (per e-mail of post) over ons programma-aanbod (films, festivals, speciale evenementen), horecamogelijkheden en aanbiedingen.    

Aankoop tickets
Als u online een ticket koopt dan slaan wij uw gegevens op, zoals contactgegevens om u te kunnen bereiken of om u tickets te kunnen toesturen. Ook wanneer u een reservering maakt voor ons restaurant, dan slaan wij uw gegevens op bijv. om u een bevestiging van uw reservering te kunnen sturen of u telefonisch te kunnen bereiken in verband met uw reservering.

Nieuwsbrieven
U kunt zich bij ons inschrijven voor verschillende nieuwsbrieven. Als u (een van) deze niet meer wenst te ontvangen, dan kunt u zich via een link onderaan iedere mailing uitschrijven of uw voorkeuren aanpassen.

Festivals
Filmhuis Den Haag is festivalkassa voor het Movies that Matter Festival. Als u een ticket koopt voor dit festival, krijgen wij uw gegevens op het moment dat u bij hen een kaartje koopt. Filmhuis Den Haag en Movies That Matter Festival maken gebruik van één gebruikersaccount met hetzelfde wachtwoord. Kijk voor het privacybeleid van Movies that Matter op www.moviesthatmatter.nl.

Educatief programma
In het kader van onze educatieve programma’s voor scholen registreren wij - voor het kunnen uitvoeren van onze dienstverlening - in sommige gevallen persoonsgegevens (bijv. in het kader van beoordelingen of aanwezigheidslijsten).  Video’s die gemaakt worden tijdens educatieve workshops worden met de docent van de betreffende school gedeeld en niet door het Filmhuis gepubliceerd.

Cineville pas
Filmhuis Den Haag slaat geen gegevens op van Cineville pashouders. De Cinevillepas wordt bij onze kassa gescand bij een filmbezoek en die gegevens worden opgeslagen in de database van Cineville. Zie voor meer informatie het privacy statement van Cineville.

Onderzoek
We verwerken uw gegevens mede voor onderzoeks- en statistische doeleinden. We gebruiken hiervoor de gegevens die u zelf doorgeeft in het kader van bestellingen. Indien we enquêtes, interviews, polls, etc. uitvragen, betreft dit de gegevens die u op dat moment achterlaat (de antwoorden die u zelf geeft).

We verwerken onder meer samen met The Hague & Partners persoonsgegevens (postcode en huisnummer) om statistische gegevens te genereren (o.a. segmentering op basis van het Culturele Doelgroepenmodel) en te verzamelen over ons publiek. De resultaten van de diverse onderzoeken zijn niet tot natuurlijke personen herleidbaar. De anonieme gegevens gebruiken we voor verantwoording richting onze subsidiegevers, en bijvoorbeeld als input voor ons programmerings- en marketingbeleid. Uitgebreidere informatie over het Culturele Doelgroepenmodel vindt u hier en meer over deze verwerking leest u in de privacyverklaring van The Hague & Partners.

Cameratoezicht

In Filmhuis Den Haag is cameratoezicht aanwezig met het oog op het vergroten van u en onze veiligheid en om bijv. diefstal tegen te gaan. Opgenomen camerabeelden worden 5 dagen bewaard en daarna worden ze gewist. Indien er een incident is vastgelegd, zoals diefstal, dan bewaren we de betreffende beelden tot dit incident is afgehandeld.

Bewaartermijnen

Filmhuis Den Haag bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de hierboven genoemde doeleinden. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht. De bewaartermijn voor persoonsgegevens is afhankelijk van de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden gebruikt.

Beveiliging

Filmhuis Den Haag doet haar uiterste best ervoor te zorgen dat de informatie van onze bezoeker goed is beveiligd. Alleen die personen voor wie het uit hoofde van zijn of haar functie noodzakelijk of gebruikelijk is, krijgen toegang tot de systemen waarop persoonsgegevens zijn opgeslagen. De systemen zijn voorzien van toegangscodes en beveiligingssystemen. Zo maken wij gebruik van een beveiligde (SSL-)verbinding om uw gegevens te tonen en om wijzigingen te verwerken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, aan te passen of te verwijderen. Dit kan op drie manieren:

Op www.filmhuisdenhaag.nl kunt u uw voorkeuren in uw ticket-account aanpassen of uw account deactiveren of verwijderen.

Ook kunt u ons vragen om inzage te geven in uw persoonsgegevens en ons verzoeken om deze te laten corrigeren of verwijderen. Daarvoor kunt u een mail sturen naar privacy@filmhuisdenhaag.nl. We reageren dan zo snel mogelijk, uiterlijk binnen 4 weken op uw verzoek.

Mocht u van mening zijn dat wij niet handelen in overeenstemming met de privacywetgeving dan horen we dat natuurlijk graag. Ook kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Cookies

Wij gebruiken cookies op de website van Filmhuis Den Haag (www.filmhuisdenhaag.nl) om in kaart te brengen hoe de website wordt gebruikt, zodat we onze dienstverlening en uw gebruiksgemak kunnen verbeteren. Cookies zijn tekstbestanden met kleine hoeveelheden informatie die door een internetpagina op een computer, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst.

Welke cookies gebruikt Filmhuis Den Haag?

Filmhuis Den Haag gebruikt functionele en analytische cookies. Functionele cookies zijn noodzakelijk om onze website goed te laten werken, zoals het winkelmandje en elektronisch betalen. Daarnaast plaatsen we ook analytische cookies: om onze website voortdurend te verbeteren onderzoeken wij hoe de website wordt gebruikt. Bijvoorbeeld het verkeer naar en op de website. Dat doen we met Google Analytics en daarvoor slaan softwarecookies gegevens op. Alle informatie die met deze cookies wordt verzameld, wordt bewaard in de vorm van anonieme statistieken.


Cookies van Google Analytics tbv. analytische doeleinden.
Lees meer over deze cookies: Google Analytics cookie usage on websites (in het Engels)

Hoe kan ik me afmelden voor cookies?

U kunt zich afmelden voor cookies via onze cookiebanner. Daarnaast kunt u alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Als u meerdere computers gebruikt, dient u dit proces per computer te herhalen.