iAfrica Film Festival

Through African Eyes!

Sinds het koloniale verleden draagt het Afrikaanse continent bij aan de welvaart van de internationale gemeenschap. Toen begon het met het leveren van mijnbouwproducten, agrarische producten, aardolie, gas en andere delfstoffen. Nu spitst de wereldwijde jacht op grondstoffen zich toe op zeldzame metalen om de groene revoluties (Green Deal) te realiseren.

Met de 6de editie van het filmfestival willen de oprichters de kracht van Afrika belichten opdat er meer bewustzijn ontstaat over wat het Afrikaanse continent bijdraagt aan de wereldwijde welvaart zowel op economisch als op cultureel gebied.

Elk jaar staat een land of regio centraal. Dit jaar is dit Congo. Om precies te zijn de Democratische Republiek Congo. Met de filmselectie krijgt je meer inzicht over de geschiedenis, de cultuur en de economische inbreng van Congo. Er zullen ook films over andere landen worden vertoond. Naast film is ook een hedendaagse dansvoorstelling en Q&A’s met filmmakers.

Het iAfrica Film Festival opent op vrijdag 14 oktober met de film JUWAA van de filmmaker Nganji Mutiri. Een bekroonde kunstenaar geboren in Bukavu en momenteel woonachtig in België. Hij werkt in theater, film, poëzie en fotografie en is altijd op zoek naar verbindingen en perspectieven tussen het bijzondere en het universele. JUWAA is zijn eerste speelfilm als schrijver en regisseur.

Onder het genot van een hapje en een drankje heb je de gelegenheid om heerlijk na te genieten. Met spetterende Congolese muziek luid je het iAfrica weekend in.

Voor meer informatie over iAfrica Film Festival bezoek de officiële website:

https://film.iafricafilmfestival.com/

01
02
03
04
05
06

ENGLISH

Since its colonial past, the African continent has contributed to the prosperity of the international community. It started with the supply of mining and agricultural products, petroleum, gas and other minerals. Now the global hunt for raw materials is focusing on rare metals to realise the vision of the green revolution (Green Deal).

With this edition, the founders want to highlight the strength of Africa so that there is more awareness about what the African continent contributes to global prosperity, both economically and culturally.

Each year, a country or region takes centre stage at the iAfrica Film Festival.. This year it is Congo. More precisely, the Democratic Republic of Congo. The film selection gives the visitor more insight into the history, culture and economic contribution of Congo. Films about other countries will also be shown. In addition to film, you can also expect a contemporary dance performance and Q&As with filmmakers.

The iAfrica Film Festival opens on Friday 14 October with the film JUWAA by filmmaker Nganji Mutiri. An award winning artist born in Bukavu and currently living in Belgium. He works in theatre, film, poetry and photography and is always looking for connections and perspectives between the special and the universal. JUWAA is his first feature film as a writer and director.

After the screening, while enjoying a snack and a drink, dazzling Congolese music can be expected to kick off your iAfrica weekend.

More information about iAfrica Film Festival visit the official website:

https://film.iafricafilmfestival.com/