Sybren Ypma, Lucas Valk, Jip Schwering, Jamal Bhoedjang, Helena Roig

ROOTS in Motion - Editie #2

(ENG below) Ontdek ROOTS in motion, een intrigerend pilotprogramma waarbij opkomende, talentvolle Haagse makers een podium krijgen voor hun korte films.

(English below)

ROOTS in Motion is een programma reeks die de rijke en diverse talenten van Haagse filmmakers in de schijnwerpers zet. Tijdens ROOTS in Motion creëert Filmhuis een plek waar Haagse filmmakers zich gezien en gehoord voelen en waar het publiek werk kan zien van makers die aan het voetstuk staan van een glansrijke carrière.

De tweede editie van ROOTS in Motion is gefocust op videoclips. Videoclips worden gezien als volledige artistieke vrijheid maar zijn tevens ook de eerste creatieve stappen die uitmonden naar later narratief werk.

"Ik Voel Me Kut"

Makers: Sybren Ympa & Lucas Valk

Het nummer gaat over de vicieuze circle van uitgaan en escapisme. Op een grappige en surrealistische manier verwerken de filmmakers dit in de videoclip. Sinds de winter van '21/'22 hebben de twee nauw samengewerkt aan diverse projecten. Meestal legt Lucas zich toe op de productieaspecten, terwijl Sybren zich bezighoudt met het uitwerken van scenario's en het voeren van regie. Een opvallende uitzondering vormt echter de situatie rond een specifieke videoclip, waarbij zowel het conceptuele ontwerp als de regie het resultaat waren van een gezamenlijke inspanning.

"Hazian"

Maker: Jamal Bhoedjang

De videoclip gaat over twee jongens uit Den Haag die samen op pad gaan. In het verhaal hebben we de spanning constant verlegd, waardoor je als kijker constant gespannen blijft om te weten wat er gaat gebeuren als beide heren bij elkaar komen en zelfs samen in de auto stappen. Er zijn veel jongeren, vooral in deze tijd van sociale media, die dingen doen die niet als ‘gewoon’ beschouwd zullen worden maar wel als gewoon worden uitgevoerd. Vandaar dat Bhoedjang een videoclip wilde maken die dat niet gewone door de kijker wil laten bepalen. Sinds jongs af aan is het al Jamal zijn droom om videoclips te maken. Gaandeweg heeft hij zijn weg gevonden in multimedia, waar hij ondertussen voor meerdere video's de regie heeft gedaan.

"Chillout Guru"

Maker: Helena Roig & Clàudia del Barrio

Chillout Guru reconstrueert visuele referenties afkomstig van internet en verweeft ze naadloos met elkaar door middel van een geleidelijke uitzooming van een progressieve rotatie van 360 graden. Deze techniek onthult geleidelijk het geheel van de beelden op een boeiende manier. Helena's werk daagt fotografische normen uit, versterkt stemmen en analyseert de machtsdynamieken. Samen creëren ze een divers scala aan video's. Ze halen inspiratie uit de audiovisuele cultuur en benutten hun achtergrond in de beeldende kunst.

"Henny"

Maker: Jip Schwering

Zowel de track als je videoclip heeft een verdwaald persoon in de hoofdrol. In de videoclip zie je een alcoholistische man die lijkt te rouwen om het verlies van zijn zoon. Ook hij is verdwaalt en zit vast in ongezonde en niet helpende patronen. Hij besluit een nieuwe start te maken. Jip begon op zijn 12e met drummen en is sindsdien uitgegroeid tot songwriter, zanger, multi-instrumentalist en producer.

----

ROOTS in Motion is a program that puts the spotlight on the rich and diverse talents of filmmakers from The Hague. During ROOTS in motion, the filmhuis creates a place where filmmakers from The Hague feel seen and heard and where the public can see work by makers who are at the pinnacle of a glorious career.

The second edition of ROOTS in Motion focuses on video clips. Video clips are seen as complete artistic freedom, but are also the first creative steps that lead to later narrative work.

"Ik Voel Me Kut" (I Feel Like Shit)

Makers: Sybren Ympa & Lucas Valk

The song is about the vicious circle of clubbing and escapism. The filmmakers incorporate this into the video clip in a funny and surrealistic way. Since the winter of '21/'22, the two have closely collaborated on various projects. Usually, Lucas focuses on the production aspects, while Sybren deals with developing screenplays and directing. A notable exception, however, is the situation surrounding a specific video clip, where both the conceptual design and the direction were the result of a joint effort.

"Hazian"

Maker: Jamal Bhoedjang

The video clip is about two boys from The Hague who go out together. In the story the tension is constantly shifted, so that, as a viewer, you are constantly curious to know what will happen when both gentlemen come together and even get into the car together. There are many young people, especially with social media around, who do things that will not be considered 'ordinary' but are performed as normal. That is why Bhoedjang wanted to make a video clip in which the normal does not want to be determined by the viewer. From an early age, it has been Jamal's dream to create music videos. Along the way, he has found his path in multimedia, in which he has now directed several videos.

"Chillout Guru"

Maker: Helena Roig & Clàudia del Barrio

Chillout Guru reconstructs visual references sourced from the internet, seamlessly weaving them together through a gradual zoom-out and a progressive 360º rotation. This technique gradually unveils the entirety of the images in a captivating manner. Helena's work challenges photographic norms, amplifying voices and dissecting power dynamics. Together they create a diverse array of videos, drawing inspiration from audiovisual culture and leveraging their background in visual arts.

"Henny"

Maker: Jip Schwering

Both the track and your music video feature a lost person. In the music video, you can see an alcoholic man who appears to be mourning the loss of his son. He too is lost and stuck in unhealthy and unhelpful patterns. He decides to make a fresh start. Jip started playing the drums at the age of 12 and has since evolved into a songwriter, singer, multi-instrumentalist, and producer.

Hosts: Isabelle & Danny Griffioen

De tweede editie van ROOTS in Motion zal gehost worden door Isabelle & Danny Griffioen. Samen hebben Isabelle & Danny niet alleen hun eigen creatieve bureau ‘That's What She Set’ opgericht, maar hebben ze ook hun creatieve signatuur achtergelaten op projecten voor bekende namen zoals Faberyayo, Merol, Typhoon en Adidas. 

Het nagesprek vindt plaats in het Engels / The after talk will take place in English

-

The second edition of ROOTS in Motion will be hosted by Isabelle & Danny Griffioen. Together Isabelle & Danny have not only founded their own creative agency 'That's What She Set', but have also left their creative signature on projects for household names such as Faberyayo, Merol, Typhoon and Adidas.

Regisseur Sybren Ypma, Lucas Valk, Jip Schwering, Jamal Bhoedjang, Helena Roig
Land Nederland
Taal Spaans, Nederlands, Engels
Ondertiteling Engels
Speelduur 60 min
01
02
03
04

Voor je bezoek

Openingstijden

Van maandag t/m zondag is de kassa van 10.00 tot 22.00 uur open. Ons café is open van 10.00 tot 00.00 uur. Kom dus heerlijk ontbijten, een kop koffie drinken, lunchen of vegetarisch dineren. We kijken ernaar uit!

Kassa

Info over tickets, prijzen en kadobonnen vind je op de bezoekerspagina. Vragen? De kassa is telefonisch (070-3656030) bereikbaar op maandag tot en met vrijdag tussen 10:30 en 12:30 uur. Je kunt ook een mailtje sturen naar tickets@filmhuisdenhaag.nl.

Kom eten

Speciaal voor het Filmhuis hebben onze vrienden van Karsten & Kuiper een selectie van heerlijke gerechten samengesteld waarvan je in gezelschap - of alleen - kunt proeven! Verse, lekkere en verrassende smaken van kwaliteit voor een vriendelijke prijs, gezellig in ons filmcafé.